Onderzoeken

Onze klanten stellen steeds hogere eisen aan leveranciers, o.a. met betrekking tot kwaliteit en levertijd. Kwaliteit is een van de weinige mogelijkheden om zich op de facilitaire markt te onderscheiden van concurrenten. Kwaliteit is subjectief omdat elke gebruiker kwaliteit anders beleeft. Het uitvoeren van onderzoek om kwaliteit te meten is geen eenvoudige zaak. Iedereen heeft wel eens gehoord: Wat je er niet in stopt kun je er ook niet uitkrijgen. Vooraf goed nadenken over het opzet en de structuur van het onderzoek is een voorwaarde voor succes. De onderzoeken die door Key-Quality uitgevoerd worden, hebben meestal betrekking op het genereren van stuurinformatie met als doel: het gezamenlijk verbeteren van de prestaties. Het is daarom van belang dat degene die het onderzoek uitvoert ook kennis heeft van het onderwerp. Key-Quality heeft expertise met betrekking tot het uitvoeren van onderzoeken in de breedste zin van het woord, heeft kennis van facilitaire zaken en beschikt over zeer efficiënte meetinstrumenten.

Samen met wetenschappelijk onderzoeksbureau Flycatcher heeft Key-Quality een meetinstrument ontwikkeld waarbij gegevens geautomatiseerd worden verwerkt en de opdrachtgever snel inzicht in de resultaten van het onderzoek krijgt. De doelstelling van het onderzoek is om het huidige niveau van de kwaliteitsbeleving of klanttevredenheid vast te stellen en informatie te verzamelen die als leidraad gebruikt kan worden, teneinde de kwaliteit van de dienstverlening verder te verbeteren en ontwikkelen.

De resultaten/rapportage

De resultaten worden weergegeven in een duidelijk en uitgebreid rapport. Er worden verbanden weergegeven in de vorm van prioriteitenmatrices. Deze tonen in één oogopslag waar de belangrijkste verbeterpunten liggen. Uiteraard kan Key-Quality ook een presentatie van de onderzoeksresultaten verzorgen.

Key-Quality kan, desgewenst, de onderzoeksgegevens analyseren, conclusies trekken en aanbevelingen formuleren. Het is mogelijk om een van onze projectmanagers te laten deelnemen in een werkgroep en het opstellen en implementeren van verbeterplannen (mee) te laten begeleiden.

Wat kan een onderzoek u opleveren?

  • intensievere band met uw interne klanten
  • de interne klanten worden supporters
  • er ontstaat een positieve invloed op de werksfeer
  • het zorgt voor betere prestaties van de facilitaire afdeling
  • het leidt tot een hogere kwaliteit van uw organisatie

Wij kunnen je helpen!

Stuur ons een bericht of bel met een van onze specialisten.

Neem contact op