HACCP meting

HACCP staat voor ‘Hazard Analysis and Critical Control Points’: analyse van de gevaren en de kritische punten in het productieproces.
Levensmiddelen moeten veilig genuttigd kunnen worden. Daarom is de hygiëne tijdens de gehele productie een belangrijk aandachtspunt. Het HACCP-systeem helpt hierbij en wordt onder andere toegepast in bedrijfscatering en keukens. Hierin zijn de risico’s in kaart gebracht en beschrijven de individuele stappen in de productieketen hoe deze gevaren worden beheerst. Op basis van de HACCP-richtlijnen worden door Key-Quality metingen uitgevoerd op de naleving van de hygiënerichtlijnen uit de hygiënecode.