Contractbeheer

In toenemende mate wordt geconstateerd dat, nog voordat de inkt van het contract droog is, iedereen alweer overgaat tot de orde van de dag en de verantwoordelijkheden overgedragen worden aan de diverse functionarissen binnen de organisatie. Het niet zorgvuldig beheren en managen van het contract leidt in vele gevallen tot discontinuïteit, frustratie en irritatie binnen de organisaties van de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Bovendien wordt door gebrek aan goed contractbeheer en -management de doelstelling van de aanbesteding niet gehaald.

Bij het uitvoeren van contractbeheer gaat het vooral om het verzamelen van de juiste en actuele informatie. Het is de kunst om de juiste contractgegevens op het juiste moment voor de juiste persoon beschikbaar te hebben. Key-Quality werkt vanuit de gedachte dat klant- leveranciersrelaties ontstaan en vervolgens optimaal in stand gehouden moeten worden. Hierbij wordt gestreefd naar relaties die formeel en informeel, contractueel en contactueel berusten op duidelijkheid over gemaakte afspraken, procedures en wederzijdse samenwerking.

Wij kunnen je helpen!

Stuur ons een bericht of bel met een van onze specialisten.

Neem contact op