Glaswasmeting

Voor een doelmatige en verantwoorde uitvoering van glaswas als onderdeel van het schoonmaakonderhoud is het aan te bevelen om de kwaliteit van deze dienstverlening regelmatig te laten toetsen. Door de kwaliteit zo kort mogelijk na de uitvoering ervan te controleren wordt voldoende informatie verzameld om vast te kunnen stellen of de glaswas voldoet aan de gestelde eisen. Bij het beoordelen van de geleverde kwaliteit moet de planning van de glaswas bekend zijn. Alleen de werkzaamheden die in het bestek beschreven zijn, zullen beoordeeld worden.