Revitalisering contracten

Veel organisaties werken al jaren naar tevredenheid met hetzelfde schoonmaakbedrijf. Door krimpende budgetten en in het kader van kostenbeheersing wordt men vaak gedwongen om de schoonmaak opnieuw tegen het licht te houden. In veel gevallen wordt dan besloten om de schoonmaak aan te besteden terwijl dat, met uitzondering van overheidsopdrachten, niet altijd nodig is.

Zeker niet als de opdrachtgever tevreden is met het schoonmaakbedrijf en de jarenlange samenwerking.
Key-Quality levert en bijdrage leveren aan de revitalisering van het schoonmaakcontract. Wat zijn bijvoorbeeld de ontwikkelingen in de markt? Hoe kan de opdrachtgever optimaal gebruik maken van innovaties, welke contractvorm sluit het beste aan (prestatie-of resultaatgericht) en hoe kan het beste geanticipeerd worden op toekomstige ontwikkelingen?

Wij kunnen je helpen!

Stuur ons een bericht of bel met een van onze specialisten.

Neem contact op