Contract counseling

Een consultant van Key-Quality toetst het (schoonmaak)contract op onder andere de uitgangspunten, de doelstelling en de (rand)voorwaarden. De insteek die gekozen wordt is met name de ‘ziel’ van het contract. Met andere woorden: wat beoogt de opdrachtgever met het contract en wordt dit ook gerealiseerd? Als dit niet gerealiseerd wordt, waar ligt dit dan aan? Waren de uitgangspunten wel goed gedefinieerd, heeft het (schoonmaak)bedrijf vooraf wel voldoende informatie gehad, worden de juiste omstandigheden gecreëerd waarin de onderneming ook de gewenste prestatie kan leveren? Doet de onderneming wel wat afgesproken is? Worden er misschien andere zaken verwacht dan daadwerkelijk afgesproken zijn? Op basis van de contract counseling wordt  het contract samen met opdrachtgever en opdrachtnemer dus geëvalueerd en, indien nodig, op onderdelen bijgesteld.

Wij kunnen je helpen!

Stuur ons een bericht of bel met een van onze specialisten.

Neem contact op