Contractmanagement

In contractmanagement wordt gewaarborgd, dat de gecontracteerde partij de werkzaamheden uitvoert of de diensten en/of goederen levert, binnen de randvoorwaarden, zoals dit contractueel is overeengekomen. Hiervoor wordt alle informatie gebruikt, die vanuit het contractbeheer is verzameld. Het resultaat van contractmanagement is dat de doelstelling zoals deze (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) geformuleerd is in de opdrachtdocumenten van de overheidsopdracht gerealiseerd wordt. Dit gebeurt o.a. door middel van het beheren en bewaken van de gemaakte afspraken, het voeren van gesprekken, communiceren met de interne klanten, het ontwikkelen van procedures, het bijsturen en tenslotte het optimaliseren van de dienstverlening.

Samenvattend: met contractbeheer en -management wordt consistentie aangebracht tussen de doelstelling van de overheidsopdracht, het bestek voor deze opdracht én de realisering van deze doelstelling gedurende de contractperiode van de gecontracteerde partij. Daarnaast moet het nieuw af te sluiten contract een maximale ondersteuning leveren aan de corebusiness van u als opdrachtgever.

Wij kunnen je helpen!

Stuur ons een bericht of bel met een van onze specialisten.

Neem contact op