Contractaudit

Een contract wordt zo opgesteld dat het (schoonmaak)bedrijf een maximale bijdrage levert aan het behalen van de doelstelling van de opdrachtgever. In contracten en bestekken worden daarom veel afspraken gemaakt en voorwaarden gesteld die gezamenlijk de randvoorwaarden vormen om de doelstelling te kunnen behalen. Door middel van een audit toetst Key-Quality  álle contractafspraken en geeft tevens advies  over op te leggen sancties. Aansluitend aan de contractaudit kunnen wij ook een decentrale audit voor u uitvoeren. Deze geeft inzicht in de situatie op de decentrale klantlocaties