Visuele vloerinspecties

Tijdens een visuele vloerinspectie wordt er getoetst of het periodiek vloeronderhoud volgens de afspraken is uitgevoerd. Ook controleren onze inspecteurs of het vloeronderhoud op de juiste wijze is uitgevoerd. Tevens adviseren wij over de te nemen stappen om te komen tot eventuele herstelwerkzaamheden of bijvoorbeeld aanpassingen van het periodiek werkprogramma.