Digitaliseren van tekeningen

Van een gebouw zijn vaak geen digitale tekeningen, maar wel (technische) tekeningen op papier beschikbaar. Als deze tekeningen gedigitaliseerd worden kunnen ze uitstekend gebruikt worden voor het facilitair beheer en kunnen ze ook eenvoudig actueel worden gehouden. Key-Quality kan bestaande tekeningen op een snelle en vakkundige manier digitaliseren. Tevens wordt daarbij een overzicht gemaakt van:

  • De oppervlakte per ruimte, per verdieping en per gebouw
  • Toewijzing van ruimtenummering
  • Indeling van ruimten naar ruimtecategorie en vloerafwerking
    (afhankelijk van de verkregen informatie)

Wij kunnen je helpen!

Stuur ons een bericht of bel met een van onze specialisten.

Neem contact op