VSR – inventarisatie

Om VSR-metingen te kunnen uitvoeren, dient er voorafgaand éénmalig op elke locatie een ‘VSR-inventarisatie’ uitgevoerd te worden. De volgende ruimtecategorieën worden in de VSR-metingen onderscheiden:

  • Bureaukamers/ kantoorruimten (AQL 7)
  • Verkeersruimten (AQL 7)
  • Specifiek (AQL 7) dit zijn alle bijzondere ruimten als b.v. laboratoria
  • Sanitair (AQL 4)
  • Behandelkamers (AQL 3)
  • Verpleegruimten (AQL 3)

AQL is een afkorting van Acceptable Quality Level, te vertalen als Aanvaardbaar Kwaliteitsniveau. De AQL is het maximaal toegestane percentage schoon te maken elementen dat niet of onvoldoende gereinigd is.

De inventarisatie moet antwoord geven op de volgende vragen:

  • Hoeveel ruimten zijn er per categorie?
  • Hoeveel elementen zijn er per categorie?

Per categorie wordt een lijst gegenereerd met ruimten die vervolgens gebruikt wordt bij het vaststellen van het aantal steekproefeenheden en bij het bepalen van de omvang van de steekproef: De inventarisatiestaat van het gebouw. Daarnaast ontstaat er een lijst met elementen die gebruikt wordt voor het vaststellen van het maximaal aantal foutmogelijkheden (MAF-waarde): de inventarisatiestaat van de ruimten.