UZ Leuven kiest voor Key-Quality!

Wat een prachtig nieuws hebben we onlangs weer gekregen.

UZ Leuven, het grootste Universitaire Ziekenhuis in België en nog steeds groeiende, heeft voor Key-Quality als partner gekozen om hen te ondersteunen. We zijn dan ook gestart met het leveren van een interim Adjunct-Afdelingshoofd voor de Dienst Schoonmaak en werken daarbij aan de verdere kwaliteitsontwikkeling van de eigen UZ Leuven afdeling Schoonmaak.

Geweldig mooi om mee te maken, dat een dergelijke opdrachtgever kiest voor ons bedrijf.

Dank voor het vertrouwen.